2018-2019 M. M. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS II PUSMETIS

5c klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
05c technologijos
Majorovienė Vitalija Jocaitienė Audronė
5c klasė
05c kūno kultūra
Tirlikas Audrius
5c klasė
05c užsienio kalba
Ribinskaitė Aušra Stanikienė Jūratė
5c klasė
05c informacinės techn1
Norkienė Ramutė
5c klasė
05abc dorinis ugdymas
5a klasė
Endriukaitienė Marytė
5c klasė 5b klasė
Greičiutė Rasa
 
08:55
 
05 lietuvių k.
Malskytė Daiva
5c klasė 5b klasė 5a klasė
Masaitienė Vilma Čerauskienė Džiuljeta
05c kūno kultūra
Tirlikas Audrius
5c klasė
05c užsienio kalba
Ribinskaitė Aušra Stanikienė Jūratė
5c klasė
05c užsienio kalba
Ribinskaitė Aušra Stanikienė Jūratė
5c klasė
 
09:50
 
05c kūno kultūra
Tirlikas Audrius
5c klasė
05 matematika
Šukevičienė Rūta
5b klasė 5c klasė 5a klasė
Strončikienė Vilma Bastienė Edita
05c dailė
Rušienė Lina
5c klasė
05 matematika
Šukevičienė Rūta
5b klasė 5c klasė 5a klasė
Strončikienė Vilma Bastienė Edita
 
10:55
 
05c žmogaus sauga
Raževičiutė Vilma
5c klasė
05c gamtamokslinis
Kapilovienė Irma
5c klasė
05c istorija
Juščienė Danguolė
5c klasė
05c istorija
Juščienė Danguolė
5c klasė
 
12:00
 
05c muzika
Janušaitienė Dalė
5c klasė
05 lietuvių k.
Malskytė Daiva
5c klasė 5b klasė 5a klasė
Masaitienė Vilma Čerauskienė Džiuljeta
05 matematika
Šukevičienė Rūta
5b klasė 5c klasė 5a klasė
Strončikienė Vilma Bastienė Edita
05 lietuvių k.
Malskytė Daiva
5c klasė 5b klasė 5a klasė
Masaitienė Vilma Čerauskienė Džiuljeta
 
12:55
 
 
 
 
 
 
 
05c etika
Endriukaitienė Marytė
5c klasė
05 lietuvių k.
Malskytė Daiva
5c klasė 5b klasė 5a klasė
Masaitienė Vilma Čerauskienė Džiuljeta
 
 
 
 
13:50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05c informacinės techn2
Norkienė Ramutė
5c klasė
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2019-01-20 17:12
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai