Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla
 
2017-06-03 Mokyklos veiklos įsivertinimas PDF Spausdinti

   2016-2017 mokslo metais Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje buvo atliekamas giluminis vertinimas dviem rodikliams, 1.1.1 Asmenybės tapsmas ir 4.1.2 Lyderystė, pagal atnaujintą Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Išanalizavus gautus duomenis priimtos rekomendacijos:

   Veiklos rodiklis: 1.1.1 Asmenybės tapsmas

   Rekomendacija psichologui, socialiniam pedagogui:
   Organizuoti mini mokymus mokytojams, klasių vadovams, 2 kartus per metus (rugsėjo–spalio mėn.), apie mokinių socialinių emocinių įgūdžių lavinimą, emocinio intelekto ugdymą.
   Rekomendacijos klasių vadovams, mokytojams:
     1. Nuolat ir nuosekliai, kartą per mėnesį, klasių valandėlių metu vykdyti mokinių emocinį socialinį ugdymą, o kartą per pusmetį, ieškoti tinkamų ugdytinių tėvams bendravimo ir   bendradarbiavimo būdų ir formų (paskaita, seminaras, diskusija, debatai, konferencija, savipagalbos grupės) apie mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus, tinkamas bendravimo ir bendradarbiavimo formas, konsultuojantis su psichologu ir socialiniu pedagogu.
      2. Vieningai ir nuosekliai skatinti kiekvieną mokinį, bent kartą per mėnesį, pagal mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo apie mokinių mokymosi pasiekimus tvarką.
     3. II pusmetyje siūlyti įvairesnių modulių 5–8-ų klasių mokiniams, pagal mokinių ugdymosi galimybes ir atlikti šviečiamąją veiklą, kuo šis modulis gali būti naudingas mokiniams planuojant savo karjerą.
   Rekomendacija mokinių tarybai:
   Inicijuoti ir organizuoti popamokinius renginius mokiniams, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius, suburiant 5–10 klasių aktyvus bendrai veiklai.

   Veiklos rodiklis: 4.1.2. Lyderystė

   Rekomendacijos mokyklos vadovams:
    1. Patobulinti mokyklos renginių mėnesio plano struktūrą, siekiant atliekamų veiklų sistemingumo.
      2. Organizuoti lyderystės mokymus mokytojams.
   Rekomendacija Mokyklos tarybai:
   Inicijuoti mokyklos vertybių peržiūrėjimą, kreipiant jas į bendradarbiavimo kultūros kūrimą.
   Rekomendacijos mokytojams:
  1. Metodinių grupių pirmininkais, savivaldos institucijų vadovais rinkti iniciatyvius pedagogus.
       2. Burtis į mokytojų lyderių klubą (yra mokytojų, kurie turi idėjų, minčių).

Paskutinį kartą atnaujinta Šeštadienis, 03 Birželis 2017 18:27
 
© 2008-2010 | Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla, Kalninės g. 39, LT-74179, Jurbarkas | Tel./Faks. 8(447) 51090 | El.p. info@jnm.lt
  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas