2013-05-02 Jurbarko rajono mokyklų Ugdymo karjerai geroji patirtis Spausdinti


Sėkmė neieško tavęs.
Tu pats turi jos ieškoti.
Sėkmės reikia ne laukti, o ją sukurti.
Likimas – tai ne atsitiktinių aplinkybių, o pasirinkimo rezultatas.
H. Jackson Brown2013 m. balandžio 19-ą d. Jurbarko švietimo centre vyko „Jurbarko rajono mokyklų Ugdymo karjerai geroji patirtis“ konferencija, kurios tikslas – pristatyti Ugdymo karjerai projektą jame nedalyvaujančioms mokykloms, ir pasidalinti Jurbarko rajono mokyklų, vykdančių Ugdymo karjerai projektą, gerąja patirtimi. Dalyvauti buvo kviečiami Ugdymo karjerai koordinatoriai, iš 7-ių Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ vykdančių Jurbarko mokyklų ir gimnazijų, bei atstovai iš likusių 11-kos miesto ir rajono mokyklų, gimnazijų, kurioms, deja, dalyvauti projekte, sėkmė nenusišypsojo.
Konferencijos metu projekte nedalyvaujančių mokyklų atstovai buvo dar kartą trumpai supažindinti su projekto idėja, priminta jo įstatyminė bazė. Taipogi minėtų mokyklų atstovai, turintys karjeros paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas, buvo skatinami bent minimaliai teikti šias paslaugas mokiniams, remiantis žmogiškosiomis vertybėmis. Vėliau konferencijos eigoje buvo pristatytos keturios pagrindinės kompetencijų sritys: savęs pažinimas, karjeros galimybių pažinimas, karjeros planavimas ir karjeros įgyvendinimas, jų svarba rengiant mokinių individualius Karjeros planus.
Konferencijai persiritus į antrąją dalį, Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos Ugdymo karjerai koordinatorė Stasė Baužienė pristatė projekto „Kam to reikia?“ naudą. Tęsdamos Ugdymo karjerai gerosios patirties sklaidą savo pranešimus taipogi skaitė ir Jurbarko miesto bei rajono mokyklų Ugdymo karjerai koordinatorės: Naujamiesčio pagrindinės mokyklos koordinatorė Laura Icikevičienė, Viešvilės pagrindinės mokyklos koordinatorė Irena Viknaitienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos koordinatorė Vidmanta Paulavičienė, Veliuonos Antano ir Jono Juškų koordinatorė Daiva – Asta Morkūnienė. Aktyviai į diskusijas įsitraukė ir Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos Ugdymo karjerai koordinatorė Rasa Kulikauskienė bei Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos koordinatore Renata Laurinaitytė.