2012-12-06 Atmintinė pirmokų tėveliams Spausdinti

Sėkminga pirmoko adaptacija mokykloje didele dalimi priklauso nuo to, kaip vaikas paruošiamas ir nuteikiamas namuose. Šie patarimai turėtų palengvinti mokinukų prisitaikymą prie naujos aplinkos, padėti lengviau ir sparčiau atlikti įvairias užduotis.

 

Mokykite vaiką patį apsirengti (šio įgūdžio prireiks po kūno kultūros pamokų).

Pratinkite vaiką užbaigti pradėtą darbą, bei kruopščiai jį atlikti.

Skatinkite susitvarkyti savo darbo vietą (pasibaigus vienai pamokai reikės greitai pasiruošti kitai).

Pratinkite vaiką, kad išklausytų kalbantį žmogų (tai padės įsiklausyti į mokytojos aiškinimą bei jos skelbiamą užduotį).

Tegu mokosi netrukdyti dirbti savo sesutei, broliukui, tėveliams (klasės suole sėdės ne vienas, o su draugu).

Mokykite vaiką orientuotis erdvėje (kairė, dešinė, kairės pusės viršus ar apačia ir pan.). Taip bus lengviau orientuotis sąsiuvinyje ir vadovėlyje.

Kelionių, išvykų metu pastebėkite įvairius užrašus, tarkite raides, skiemenis, žodžius.

Skaičiuokite (kiek vaikas mato medžių, namų, mašinų ir t.t.).

Lyginkite ko daugiau, ko mažiau.

Pratinkite skirti kairę ir dešinę puses (vaikai dažnai painioja rankas, nežino į kurią pusę suktis).

Prašykite atsakinėti pilnais sakiniais (tai padės rašant rašto darbus).

Mokykite naudotis žirklėmis, nes jų pamokose reikės dažnai. Mokykite dirbti su popieriumi. Parodykite, kad norimą figūrą galima iškirpti ir lapo krašte, ne tik viduryje.

Skatinkite vaikus kurti pasakojimus, juos iliustruoti piešiniais. Mokykite deklamuoti eilėraščius išraiškingai, aiškiai ir neskubant. Klausinėkite vaikų "kodėl?", jie tegu atsako "todėl...".

Leiskite vaikui pasidžiaugti naująją kuprine, rašymo priemonėmis bei kitais mokyklai skirtais daiktais. Tegu mokosi juos susidėti ir vėl išimti iš kuprinės, taip rugsėjo mėnesį vaikas galės skirti dėmesį kitiems dalykams.

Įpratinkite vaiką saugiau elgtis gatvėje, parodykite saugiausią kelią į mokyklą.