2018-12-05 Pamokos apie saugumą, savęs pažinimą, „Svajonių mokyklą“! Spausdinti

Visą lapkričio mėnesį prevencinės programos „Saugi mokykla” ABC tarybos nariai dalyvavo 4–8 klasių valandėlėse, integruotose įvairių dalykų pamokose su prevencine programa „Saugi mokykla”. ABC tarybos nariai (tėvų atstovai, progimnazijos administracijos darbuotojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai) pravedė pokalbius apie savijautą, saugumą, mikroklimatą, vertybes ir kt. Buvo gera matyti, kaip mokiniai diskutavo su svečiais, dalinosi patirtimi ir išgyvenimais, kalbėjo apie svajonių mokyklą. Mokinių nuomone, tokie pokalbiai turėtų būti organizuojami dažniau. Džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame, kad visi ABC tarybos nariai mielai sutiko dalyvauti veiklose. Kad tėvai ir mokytojai kalbėtų viena kalba: mokytojas – ugnies įžiebėjas, toliau turi liepsnoti mokinių ir tėvų kurstomas laužas.

 

5A Fausta Žakevičiūtė,  8b klasė, Monika Dobilaitė, 8a klasė
5B Donatas Mileris, 8a klasė, Džiugas Enskaitis, 8a klasė
5C Donatas Mileris, 8a klasė, Džiugas Enskaitis, 8a klasė
4A Fausta Žakevičiūtė,  8b klasė, Monika Dobilaitė, 8a klasė
4B Fausta Žakevičiūtė,  8b klasė, Monika Dobilaitė, 8a klasė
4C Fausta Žakevičiūtė,  8b klasė, Monika Dobilaitė, 8a klasė
5A Psichologė Vaida Beinarienė,
tėvų atstovė
Asta Balšaitienė
5B Direktorė Alma Uznė
5C Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolanta Tamošaitienė
6A Tėvų atstovas Darius Virvilas
6B Tėvų atstovė Ernesta Dunauskaitė,
socialinė pedagogė Saulena Lukšienė
6C Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
socialinė pedagogė Loreta Undraitytė,

tėvų atstovas
Mindaugas Lukas
7A Direktoriaus pavaduotoja ūkinio reikalams
Oksana Sutkaitienė,

informacinių technologijų mokytoja Ramutė Norkienė
7B Pradinių klasių mokytoja Odeta Martinkevičienė
7C Tėvų atstovė Sandra Mielkaitytė
8A Tėvų atstovas Mindaugas Kairys
8B LR Seimo narys Ričardas Juška
8C Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Marytė Endriukaitienė

 ABC tarybos vadovė  Saulena Lukšienė

ABC_Pamokos_12.JPGABC_Pamokos_13.JPGABC_Pamokos_14.JPGABC_Pamokos_15.JPGABC_Pamokos_07.JPGABC_Pamokos_08.JPGABC_Pamokos_09.JPGABC_Pamokos_10.JPGABC_Pamokos_11.JPGABC_Pamokos_03.JPGABC_Pamokos_04.JPGABC_Pamokos_05.JPGABC_Pamokos_06.JPGABC_Pamokos_01.jpgABC_Pamokos_02.jpg